Pracownik rampy

Pracownik rampy w firmie Coquelle przygotowuje załadunki pojazdów wyjeżdżających i przyjmuje ciężarówki przyjeżdżające. Załadowuje i rozładowuje towary i jest odpowiedzialny za zgodność dostarczonych towarów z dokumentem dostawy. Przy pomocy narzędzi informatycznych monitoruje towary oznakowane etykietami odblaskowymi. Aby właściwie wykonywać  ten zawód należy być autonomicznym, dobrze zorganizowanym i mieć niezłą kondycję fizyczną w celu wykonywania pracy w godzinach niestandardowych.  
Odkryj nasze zawody

Zawody w transporcie drogowym są liczne i fascynujące. Zapoznaj się z naszymi opisami stanowisk, aby znaleźć swoją trasę!