Czy dajemy propozycje zatrudnienia i uczestnictwa w stażu ze wsparciem, umożliwiającym finansowanie szkolenia na kierowcę pojazdów ciężarowych?

Tak, Grupa Coquelle analizuje wszystkie kandydatury, czy to pod kątem pierwszego zatrudnienia czy przekwalifikowania zawodowego.