Czym jest transport towarów luzem?

Rozróżniamy transport luzem i transport paletyzowany. Transport luzem oznacza, że towary nie są pakowane w pojemniki lub na palety. Wyróżniamy towary stałe luzem (np.: zboża, nawozy, węgiel, drewno, metale, etc.) i towary płynne luzem (np.: produkty ropopochodne, ścieki, wina, etc.)

Grupa Coquelle ma ogromne doświadczenie w przewozie towarów stałych luzem i dysponuje pojazdami dostosowanymi do transportu tego typu towarów.