Jakie są różne typy transportu drogowego?

Grupa Coquelle dysponuje wieloma rodzajami pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, których charakterystyka odpowiada przewozom różnorodnych ładunków (objętość, waga, etc.):

  • Samochody ciężarowe
  • Ciągniki siodłowe z naczepami typu tautliner, firanka, wywrotki, etc.
  • Naczepy MEGA, do transportu drogowego towarów o dużej wysokości
  • Zestawy