Jakie są cechy niezbędne, żeby być dobrym kierowcą drogowym?

Niezależny i odpowiedzialny, kierowca jest sam u steru swojego pojazdu, realizując przewozy ładunków. Warunkiem sukcesu są: punktualność i dyscyplina, ponieważ respektowanie harmonogramu jest niezbędne dla terminowego dostarczenia ładunków.

Będąc odpowiedzialnym za sprzęt i swój pojazd, kierowca pojazdu ciężarowego sprawdza zgodność powierzonych mu towarów z dokumentami i zaleca wykonanie napraw niezbędnych do właściwego funkcjonowania pojazdu.

Jako pierwszy przedstawiciel Grupy Coquelle, kierowca musi posiadać umiejętności kontaktu z ludźmi, żeby wejść podczas dostawy w relacje zawodowe z klientem.